КОНТАКТИ

Можете да изпратите запитване за оферта за проектиране като прикачите следната изходна информация:

архитектурно проектитане на сгради: скица на имота, виза за проектиране, архитектурно задание - описание на желаната функция, квадратура, етажност и стилистика

интериорно проектиране: план на обекта, квадратура по нотариален акт, задание - описание на желаната функция, квадратура, стилистика

Адрес:бул. „Прага“ 5, 1463 София, България

тел:02 442 0635

имейлoffice@studiopiperov.com