Sofia Spa

Проектът се фокусира върху една централна ос коридор - метафора на пътя към търсеното ново състояние на духа и тялото и разпределителен пункт към всички зони. Филтрираната светлина, създадена от матираните стъкла и щорите, прави средата флуидна, рязко я дистанцира от външната, пораждатърсеното усещане за изолираност, защитеност и приглушеност. Вкаран в архитектурната, не в декоративната концепция, традиционният спа елемент бамбукът разкрива абстрактно-символната си същност. Сухите стъбла активират общата графитено-тюркоазена гама и следвайки начупената крива на коридора, очертават ландшафтен релеф, носещ предчувствие и вълнение от смяната на перспективите както при истинското пътуване. Контрастна на тази стилизирана природа е отсрещната „сервизна стена”, умишлено не такаактивно четима, но с концентрирана функционалност - в нея е всичко необходимо за спа процедурите, както и вратите на съблекалните и сауната. Осветените ниши са своеобразни малки сцени за типични спа елементи (свещи, камъни).Сауната рязко напуска общата тоналност със скритото цветно осветление. Хамамът и зоната за релакс са облицовани с детайлизиращи общата концепция плочки в цветовете на всички останали елементи, които ефектно променят мащаба. Едно от най-силните присъствия в тази спа концепция е китайският термолющен гранит (като настилка и плотове). Уравновесяван от дълбочината на ореха, той концентрира в себе си цялостната идея на проекта за взаимодействие на цвят и текстура, достатъчно активно, за да релаксира сетивата и да им създаде деликатно чувство за удоволствие.

RELATED PROJECTS

Fitness Athletic, Lyulin
Sofia Spa
Fitness Galeria