Жилищна сграда в кв. Люлин

Многофамилна жилишна сграда с РЗП 3359 м2 с 39 апартамента, 12 гража и 32 паркоместа в двора.

Поради специфичната форма на имота, ориентацията му спрямо световните посоки и достъпът откъм улицата, вертикалните комуникации са на североизточната фасада. Така е постигнато добро изложение с приятна гледка за всички апартаменти. Направен е опит да се придаде членение на цялата композиция посредством асиметрия и подчертаване на вдлъбнатите елементи, които изпълняват функцията на лоджии и балкони и са своеобразни акценти в композиционната структура.

ПОДОБНИ ПРОЕКТИ

Жилищна срада в кв. Витоша
Жилищна сграда в кв. Люлин
Жилищна сграда на ул."Братя Миладинови"