Жилищна сграда в кв. Симеоново

Комплекс от две четириетажни многофамилни жилищни сгради с РЗП 2870 кв.м. - 19 апартамента, басейн, фитнес и подземен паркинг.

Двете многофамилни сгради дефинират нов вид градско обитаване, с белези на еднофамилната къща и същевременно отговарящо на необходимата гъстота на застрояване за градските райони. Наклоненият терен, гледката към София и характерът на околното застрояване са основните параметри, повлияли на формообразуването, програмата и материалността на този комплекс от сгради. Просторните дневни с галерии и големи витринни остъкления внасят в интериора изгледи от Витоша и светлините на града. Дървените обшивки, нюансите на сивото, детайла на прозорците допринасят за многопластовостта на фасадата. Фасадното членение и отворите задават ритъма на екстериора, рамкират гледката и осветяват по интересен начин вътрешните пространства. Денивелацията на терена и стремежът да се предостави на обитателите гледка към столицата определят различните обеми и височини на вътрешния двор, площада и басейна. Неповторяемостта в разпределенията, в съчетание със собствени дворове и индивидуални входове обуславят индивидуалността на жилищата и интимността на личните пространства.

ПОДОБНИ ПРОЕКТИ

Жилищна сграда в кв. Симеоново
Жилищна сграда на ул."Братя Миладинови"
Жилищна срада в кв. Витоша