Жилищна срада в кв. Витоша

Многофамилна жилищна сграда с обща застроена площ от 5571 м2 с 48 апартамента и ателиета и подземен паркинг за 49 автомобила.

Поради специфичната форма на имота, ориентацията му спрямо световните посоки и достъпът откъм улицата в сградата са обособени три обема с ориентация изток, запад и юг. Така е постигнато добро изложение с приятна гледка за всички апартаменти. Направен е опит да се придаде членение на цялата композиция посредством фасадни елементи, наподобяващи кутии. Те изпълняват функцията на лоджии и са своеобразни акценти в композиционната структура. Достъпът до всички апартаменти е от скуллпурна стълбищната клетка, която е ситуирана в композиционния център на сградата в своеобразен атриум с горно осветление.

ПОДОБНИ ПРОЕКТИ

Жилищна сграда в кв. Симеоново
Жилищна срада в кв. Витоша
Жилищна сграда на ул."Братя Миладинови"